Rijbewijs

Uw rijbewijs ingevorderd? Vaak kunt u het (veel) eerder terug hebben dan u denkt.

U bent aangehouden en de politie heeft uw rijbewijs ingevorderd. Binnen 10 dagen heeft de officier van justitie een beslissing genomen en deze luidt dat uw rijbewijs enkele maanden ingevorderd blijft en dat u binnen die termijn zult worden opgeroepen voor een officierszitting of zult worden gedagvaard. Veel mensen besluiten dan geduldig af te wachten tot zij worden opgeroepen en realiseren zich niet dat ze daardoor onnodig lang hun rijbewijs kwijt zijn.

Om uit te leggen hoe dit zit is een toelichting noodzakelijk. Rijbewijs zaken worden door het openbaar ministerie nationaal behandeld door het CVOM, de Centrale Verwerking Openbaar Ministerie, te Utrecht. Het CVOM heeft richtlijnen waarin is opgenomen wat zij een passend transactie voorstel of een passende strafbeschikking (bij een officierszitting) of een passende strafeis (bij een rechtszitting) vindt. Deze richtlijnen worden ook gehanteerd bij de beslissing het rijbewijs ingevorderd te houden. Vindt het CVOM bijvoorbeeld bij een bepaald promillage een geldboete van € 650,00 en een rijontzegging van zes maanden passend, dan zal zij binnen de genoemde tien dagen de beslissing nemen het rijbewijs zes maanden ingevorderd te houden. Vervolgens zal de officier voorstellen dat u een boete van € 650,00 krijgt opgelegd en een rijontzegging van zes maanden, met aftrek van de tijd dat het op dat moment al ingevorderd is.

Waar het CVOM aan voorbij gaat (en in onze ogen misbruik van haar bevoegdheid maakt) is dat de rechtbanken voor dit soort zaken ook richtlijnen hebben en dat deze lichter zijn dan die van het CVOM. Vindt het CVOM bijvoorbeeld genoemde zes maanden rijontzegging passend, hanteert de rechtbank voor hetzelfde promillage een uitgangspunt van een voorwaardelijke rijontzegging, waarbij u het rijbewijs niet kwijt bent, tenzij u binnen een bepaalde periode opnieuw met justitie in aanraking komt.

De wet schrijft voor dat de officier van justitie bij de beslissing tot invordering rekening houdt met de straf die te zijner tijd zal worden opgelegd. Nu steeds meer van dit soort zaken door de officier wordt afgedaan kijkt het CVOM ten onrechte niet meer naar de richtlijnen van de rechtbank, terwijl u als burger het recht heeft het transactievoorstel van de officier te weigeren of in verzet te komen tegen een aan u opgelegde strafbeschikking, waardoor de rechtbank over uw zaak zal moeten oordelen en daarbij uiteraard haar eigen richtlijnen hanteert.

Tegen de beslissing tot invordering van het rijbewijs voor enkele maanden kunt u een klaagschrift indienen. Maandelijks maak ik meerdere van dit soort procedures aanhangig en bijna zonder uitzondering leidt dat ertoe dat het rijbewijs door de rechtbank wordt teruggegeven in plaats van dat u het maanden kwijt bent.

Ook in snelheidszaken zie ik in toenemende mate dat het CVOM standaard overgaat tot een maandenlange invordering, terwijl na indiening van een klaagschrift de rechtbank hier een streep door haalt en de cliënt zijn of haar rijbewijs terug geeft.

Mocht het dan ook zo zijn dat uw rijbewijs is ingevorderd door alcohol, snelheid, een combinatie of een andere verkeersovertreding, neem dan vooral contact op, zodat beoordeeld kan worden of u uw rijbewijs niet aanzienlijk eerder terug kan krijgen dan het CVOM graag zou zien.

– Marco Bos, 29 januari 2014