Uitspraken

Hieronder treft u een selectie aan van uitspraken van rechtbanken, gerechtshoven en de Hoge Raad in zaken die mr W.B.M. Bos heeft behandeld.

27 januari 2014
In de zaak waarin een verdachte ervan werd beschuldigd ebooks via The Pirate Bay te hebben aangeboden heeft het Gerechtshof Den Haag conform het verzoek van de verdediging het openbaar ministerie niet ontvankelijk verklaard. Bepleit was dat de vervolging in strijd was met een geldende aanwijzing. Het Gerechtshof was het daar dus mee eens. Klik hier voor de uitspraak.. Eerder was dit resultaat ook al behaald bij de politierechter.

22 mei 2012
Het Gerechthof had een ontnemingsvordering van € 78.600,00 toegewezen tegen cliënt, waardoor die dit bedrag aan de staat moest betalen. Volgens de verdediging was dit juridisch onjuist en onvoldoende gemotiveerd. Er werd een cassatieschriftuur ingediend bij de Hoge Raad, die de visie van de verdediging volgde en de uitspraak vernietigde. Klik hier voor de uitspraak.

12 april 2011
Door het Gerechtshof waren verzoeken tot het horen van getuigen afgewezen en de verdachte was veroordeeld. Volgens de verdediging heeft het Gerechtshof onjuist geoordeeld of de getuigen diende te worden gehoord en hierbij het onjuist criterium gehanteerd. Meer specifiek had het Gerechtshof geoordeeld dat het verzoek tot het horen van de getuigen te laat was ingediend. De Hoge Raad was het met de verdediging eens en vernietigd de uitspraak van het Gerechtshof. Klik hier voor de uitspraak.

8 december 2010
De verdediging heeft kritiek geuit op de wijze waarop een minderjarige op zijn rechten is gewezen. De rechter begrijpt de kritiek, maar volgt niet het daarop gebaseerde verweer. Wel wordt geen straf opgelegd voor bezit van meerdere wapens.
Klik hier voor de uitspraak.

12 oktober 2010
Het openbaar ministerie eist jaren gevangenisstraf in verband met betrokkenheid bij een overval op de IKEA. De rechtbank volgt de verdediging in het standpunt dat er volstrekt onvoldoende bewijs is. Vrijspraak! Klik hier voor de uitspraak.

4 november 2009
Client werd ervan verdacht te hebben gehandeld in vuurwerk. De verdediging vond dat het O.M. ten onrechte verwees naar algemene rapportages van het NFI over vuurwerk en dat onvoldoende onderzoek was gedaan naar het vuurwerk dat in beslag was genomen. De rechtbank was dit met de verdediging eens. Het gevolg was meerdere deelvrijspraken en een werkstraf in plaats van tien maanden gevangenisstraf. Klik hier voor de uitspraak.

15 september 2008
Client wordt vervolgd voor poging doodslag. Hij zou een vriend met een hamer op zijn hoofd hebben geslagen, maar kan zich hier niets van herinneren. Ook het slachtoffer kan zich niets herinneren. Vrijspraak volgt. Klik hier voor de uitspraak.

7 februari 2007
Client zijn auto was door de rechtbank verbeurd verklaart in de strafzaak tegen de zoon van cliënt. Dit nu de auto gebruikt was bij de strafbare feiten. Nu de zoon niet de eigenaar was van de auto en cliënt niet op de hoogte was van de strafbare feiten is namens cliënt een klaagschrift ingediend dat gegrond werd verklaard en cliënt kreeg zijn auto terug. Klik hier voor de uitspraak.

7 juli 2006
Ondanks het aantreffen van het DNA van de verdachte op een moordwapen en een belastende verklaring van een getuige volgt vrijspraak voor het medeplegen van doodslag. Aangevoerd was dat er een alternatieve manier was waarop het DNA op het wapen terecht was gekomen. Daarnaast werd aangevoerd dat de belastende verklaring onder druk tot stand was gekomen en onbetrouwbaar was en werd er gewezen op ontlastende verklaringen. De rechtbank honoreerde de verweren en sprak verdachte vrij. De officier van justitie had een jarenlange gevangenisstraf geëist. Klik hier voor de uitspraak.