Tarieven / Pro Deo

Het uitgangspunt van Advocatenkantoor Bos is dezelfde als die van de advocatuur in oorsprong. “Een ieder heeft recht op rechtsbijstand”. Of u zich geen advocaat kunt veroorloven of het met gemak kunt betalen, is irrelevant.

Het enige relevante is: U heeft een juridisch probleem en wilt bijstand waar u recht op heeft.

Tarieven / Pro Deo

Indien u onvoldoende financiële middelen heeft om een advocaat te bekostigen, komt u in de meeste gevallen in aanmerking voor zogeheten “gesubsidieerde rechtsbijstand”. Een aanvraag hiertoe wordt door mij ingediend en door de Raad voor Rechtsbijstand beoordeeld. Indien u inderdaad in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand zal u alleen een eigen bijdrage in rekening gebracht worden. Voor meer informatie over de criteria en de hoogte van de eigen bijdrage verwijs ik u naar de website van de Raad voor Rechtsbijstand, www.rvr.org.

Indien u niet in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand hanteert het kantoor in principe een uurtarief van € 240,00 per uur, exclusief btw. Uiteraard kan het zijn dat u de criteria van de Raad voor Rechtsbijstand net niet haalt. In dat geval wordt samen met u een passende oplossing gezocht en bijna altijd gevonden.

Het is ook mogelijk om een vast tarief voor de gehele procedure af te spreken. Wel zo makkelijk, u weet gelijk en precies waar u aan toe bent.

Een eerste intake gesprek is overigens altijd kosteloos. Hiervoor geldt dat een afspraak voor een intake, waarop u zonder bericht niet verschijnt, beschouwd wordt als de gratis intake. Indien u hierna een nieuwe afspraak maakt, wordt hier het reguliere uurtarief voor in rekening gebracht.